Phong Thủy Tổng Quan

Khái Niêm Chung Về Phong Thủy

  Phong Thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người. Về mặt từ nguyên, phong có nghĩa là “Gió”, là hiện tượng không khí chuyển động và thủy có nghĩa là “Nước”, là dòng nước, tượng trưng cho…